Vi holder vinter lukket fra d. 21 december til d. 2 januar.

Flexleasing

Siden 2008 har det for leasingselskaber i Danmark været muligt at betale registreringsafgiften forholdsmæssigt. Det betyder, at der kun betales registreringsafgift i de måneder, hvor bilen er indregistreret. Registreringsafgiften fastsættes af SKAT og består af 2 elementer:

Af den fastsatte registreringsafgift betales delafgiften (den forholdsmæssige afgift) ud fra procentsatser afhængig af bilens første indregistreringsdato.

Rentetillægget, som pt. udgør 2,3% p.a. beregnes af restafgiften (den del af afgiften som ikke betales som delafgift), opkræves af SKAT sammen med delafgiften og betales forud af leasingselskabet ved leasingperiodens start for den samlede leasingperiode.

Flexleasing kan laves på aftaler med minimum 1 måneds løbetid.

Følg os

Indgåelse af FlexLeasing aftale

En Flexleasingaftale laves typisk på 12, 24 eller 36 måneder alt efter biltype, alder, kilometerstand samt forventet kørselsbehov.

Betaling af den forholdsmæssige afgift påbegyndes, når bilen indregistreres i Motorregisteret. Ved indgåelse af leasingaftalen betales typisk en førstegangsydelse og/eller et depositum. Disse må tilsammen maksimalt udgøre 30% af bilens anskaffelsessum tillagt den forudbetalte registreringsafgift jævnfør SKATs styresignal for leasing med forholdsmæssig afgift.

De månedlige leasingydelser opkræves månedsvis forud og følger perioden for betaling af den forholdsmæssige afgift. Det vil sige, hvis bilen indregistreres den 17. i måneden løber betalingen af den forholdsmæssige afgift til den 16. i den efterfølgende måned.

Hvad er DeleLeasing?

Deleleasing er til dig der benytter firmabilen til privat kørsel.

Har du primært erhvervsmæssig kørsel og mindre privat, er Deleleasing en særdeles attraktiv løsning til dig, som vil spare mange penge.

Du behøver ikke længere at lade bilen stå, når arbejdsdagen er slut, men du kan køre videre i den privat uden at blive beskattet af fri bil.

Med Deleleasing indgår dit firma eller din arbejdsgiver og dig privat en aftale om leasing af samme bil. Aftalen består af 2 enslydende kontrakter. Den ene underskrives af firmaet eller din arbejdsgiver og den anden af dig som privatperson.

Forudsætningen for ordningen er, at der er vandtætte skotter mellem firmaet og privatpersonen og hver part alene hæfter for egne forpligtelser.


Der føres et detaljeret kørselsregnskab, som danner grundlag for fordeling af leasing- og driftsudgifterne på bilen ud fra de faktiske kørte km.

Da hver part betaler for egen brug af bilen, opfyldes betingelsen for, at du ikke har fået stillet firmabil til rådighed og derved undgås beskatning af fri bil. Samtidig sparer firmaet den andel af udgifterne, som du som privatpersonen afholder.

Hvad er SæsonLeasing?

Skal du have sportsvogn om sommeren og have den stående i ly og læ om vinteren?

Sæsonleasing knytter sig til Flexleasing (betaling af forholdsmæssig afgift), hvor der kun betales registreringsafgift i de måneder, bilen er indregistreret (aktive måneder). Den resterende periode er bilen på stilstand (passive måneder) og der betales væsentligt mindre i leasingydelse, da bilen leases uden betaling af registreringsafgift.


En aftale løber typisk 12 måneder, hvor bilen f.eks. er indregistreret 6 måneder. Ved at sæsonlease med et begrænset antal aktive måneder, giver det helt nye muligheder økonomisk at komme i nærheden af drømmebilen. Du bestemmer selv de antal måneder, du ønsker at bruge bilen og hvornår du vil starte den aktive periode.​ Sæsonleasing er særdeles velegnet til sportsvogne, cabriolet´er, specialbiler og andre biler, som man kun ønsker at benytte i kortere perioder.

 

Læs mere på www.carta.dk

Hos SP leasing er vi førende inden for salg, køb og engroshandel af biler og varebiler – både for erhvervsdrivende og private. SP-Leasing er startet op i Bredebro, men siden er vi rykket til Agerskov. SP leasing har eksisteret siden 2014, hvorfor vi er meget kompetente indenfor vores fag og altid klar i butikken til at rådgive dig.
Hjemmeside af Web-line.dk